เพียง 4 ข้อ…ก็รู้นิสัยตนเองแล้ว‏

ความเป็นตัวคุณ

แบทดสอบทายนิสัยกัน แต่ห้ามดูเฉลยก่อนนะ เดี๋ยวไม่แม่น เลือกข้อที่ใกล้เคียงมากที่สุดนะ

วิธีการ : เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่เลือก แล้วนำมาเรียงกัน

1. บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?
          (I) ชอบสันโดษ, คิดก่อนทำ, มีแรงบันดาลใจ หรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

          (E) ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงานสังสรรค์, ทำก่อนคิด, มีแรงบันดาลใจ หรือความคิดจากคน-สิ่งของ, สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่

2. เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?
          (S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง

         (N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

3. คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)
          (T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

          (F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการ และการตอบสนองของตน

4. คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?
          (J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน, ชอบตั้งเป้าหมาย-ระยะเวลา-วันที่ในการทำ, ชอบตัดสินใจเพื่อให้จบปัญหา

          (P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น

คำเฉลย :

ISTJ -> The Duty Fulfiller ‘ผู้สำเร็จ’
– มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว
– ละเอียด, จริงจัง และไว้ใจได้
– ทำงานหนัก, เจ้าระเบียบ และมีความรับผิดชอบสูง
– อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้
– ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

ISTP -> The Mechanic ‘ช่างเครื่อง’
– เงียบ, ชอบผจญภัย และกีฬา
– ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง
– มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด
– ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดี และไม่ดี

ISFJ -> The Nurturer ‘ผู้ดูแล’
– เงียบ, ใจดี, มีสติ
– มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่
– คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จำคนเก่ง
– เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์
– ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

ISFP -> The Artist ‘ศิลปิน’
– เงียบ, ใจดี, จริงจัง และอ่อนไหว
– ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ
– ความคิดสร้างสรรค์ และไม่เหมือนใคร, รักขอบสวยของงาม
– เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น
– ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ -> The Protector ‘ผู้ป้องกัน’
– ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง
– เก่งเรื่องคน และสถานการณ์
– เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว
– เ ข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น
– ไม่ชอบการโต้แย้ง

INFP -> The Idealist ‘นักอุดมการณ์’
– เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์
– ชอบช่วยเหลือ และเข้าใจคนอื่น
– ไม่ชอบการโต้แย้ง
– ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
– มีความคิดสร้างสรรค์

INTJ -> The Scientist ‘นักวิทยาศาสตร์’
– ฉลาด. มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร
– เป็นผู้นำที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล
– ชอบคิดคนเดียว และชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป
– ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ
– บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP -> The Thinker ‘นักคิด’
– ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของตัวเอง, มีเหตุมีผล และมีความสามารถสูง
– ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ
– ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
– เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง
– มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และแปรปรวน

ESTP -> ?The Doer ‘ผู้กระทำ’
– เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง
– ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์
– ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว
– รักสนุก, สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว
– ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ
– เบื่อง่าย

ESTJ -> The Guardian ‘ผู้พิทักษ์’
มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา
– มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถ. ทำงานหนัก, เป็นผู้นำ
– ชอบความปลอดภัย และควา มสงบสุข
– บอกความรู้สึก และความห่วงใยไม่เก่ง

ESFP -> ?The Performer ‘ผู้แสดง’
– อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทำงานเป็นทีมได้ดี
– มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน
– ไม่ชอบงานประจำ, คิดมากเวลาเครียด

– รักสวยรักงาม

ESFJ -> The Caregiver ‘นักใส่ใจ’
– มีน้ำใจ, คนชอบ, มีสติ, มีความรับผิดชอบ
– เก่งเรื่องคน, เข้าใจ, สนใจ และปรับตามคนได้
– ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง
– รักสงบ และความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น
– อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

ENFP -> The Inspirer ‘ผู้มีแรงบันดาลใจ’
– มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น
– ต้อนรับไอเดียใหม่ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย
– เป็นคนร่าเริง และชอบเป็นอิสระ

ENFJ -> The Giver ‘ผู้ให้’
– มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ
– ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา
– มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลายๆ อย่าง
– มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้าระเบียบ

ENTP -> The Visionary ‘ผู้มีวิสัยทัศน์’
– มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด, แก้ปัญหาเก่ง
– ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆ
– ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว
– ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ
– บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

ENTJ -> The Executive ‘ผู้บริหาร’
– เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด, พูดต่อหน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความรู้
– เห็นความสำคัญในความรู้ และความสามารถ, ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง
– แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน
– เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: