อานิสงส์การสร้างถวายพระพุทธรูป

ถวายพระพุทธรูป

          ครูบาอาจารย์กล่าวไว้ว่า “บุคคลผู้ใดได้สร้างถวายพระพุทธปฏิมากรไว้ในบรวรพระพุทธศาสนา เบื้องหน้าตายไปแล้วจะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในโลกสวรรค์ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นเศรษฐี มีทรัพย์มาก” ขยายความไว้ดังนี้

  • ผู้ใดสร้างพระพุทธปฏิมากรด้วยดีบุก ครั้นสิ้นชีพไปจะได้เป็นเทวดาที่มีฤทธานุภาพ
  • ผู้ใดสร้างพระพุทธปฏิมากรด้วยเงิน ครั้งสิ้นชีพไปจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชในภพเบื้องหน้า
  • ผู้ใดสร้างพระพุทธปฏิมากรด้วยทองเหลือง หรือทองสัมฤทธิ์ ครั้นสิ้นชีพไปจะได้เป็นบรมกษัตริย์ในภพเบื้องหน้า
  • ผู้ใดสร้างพระพุทธปฏิมากรด้วยศิลา หรือดอกไม้ป่นเจือกันขึ้นเป็นองค์ ครั้นสิ้นชีพไปจะได้เป็นท้าวสักกะเทวราช (พระอินทร์) เป็นใหญ่ในชั้นดาวดึงส์สวรรค์
  • ผู้ใดสร้างพระพุทธปฏิมากรด้วยแก่นจันทร์ ครั้นสิ้นชีพไปจะได้เป็นใหญ่ในประเทศราช ประกอบไปด้วยจตุรงคเสนาในภพเบื้องหน้า
  • ผู้ใดสร้างพระพุทธปฏิมากรใส่แผ่นผ้า หรือโลหะต่างๆ ครั้นสิ้นชีพไปจะได้เป็นท้าวมหาพรหม
  • ผู้ใดสร้างพระพุทธปฏิมากรด้วยทองคำ จะปรารถนา พุทธภูมิ ปัจเจกภูมิ หรือสาวกภูมิ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะสำเร็จตามความปรารถนาในภพเบื้องหน้า
Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: