มารู้จักตัวเองให้มากขึ้นอีกนิด…กันเถอะ

รู้จักตัวเอง_1

1. ในวันหยุดคุณเดินทางโดยเครื่องบินไปยังสถานที่ที่คุณอยากจะไปพักผ่อน ขณะเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้ว คุณคิดว่าด้านล่างของเครื่องบินเป็นอะไร?
ก. อาคารบ้านเรือน
ข. ทะเล
ค. ป่าไม้
ง. ทุ่งหญ้า

2. กลางดึกคุณนั่งอ่านหนังสือในห้องนอน อ่านอยู่ครู่หนึ่งคุณจึงพักสายตามองผ่านหน้าต่างออกไป คุณมองเห็นดวงจันทร์จากทางหน้าต่างห้องนอนคุณหรือไม่? ถ้าคุณเห็น คุณเห็นดวงจันทร์มีลักษณะอย่างไร?
ก. พระจันทร์เต็มดวง
ข. พระจันทร์ครึ่งดวง
ค. พระจันทร์เสี้ยว

3. เมื่อคุณคิดจะตกแต่งสวนหน้าบ้าน คุณจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดเป็นอย่างแรก
ก. ต้นไม้ที่ให้ความร่มเงา
ข. บ่อน้ำ
ค. ดอกไม้สีสรรต่างๆ
ง. ลานหญ้า

4. ในบริเวณสวนหลังบ้านของคุณ คุณจะให้ความสำคัญกับสิ่งไหนมากที่สุด
ก. ต้นไม้ที่ให้ความร่มเงา
ข. บ่อน้ำ
ค. ดอกไม้สีสรรต่างๆ
ง. สัตว์เลี้ยงต่างๆ

5. คุณอยากเห็นวิวที่มองออกจากหน้าต่างห้องนอนของคุณเป็นอย่างไร?
ก. เห็นท้องฟ้า
ข. เห็นทะเล
ค. เห็นต้นไม้หรือสวนสาธารณะ
ง. เห็นอาคารบ้านเรือน

6. วันนี้ต้องไปซื้อของที่ศูนย์การค้า ของที่จะต้องซื้อคือ รองเท้า, เสื้อผ้า, หนังสือ และนาฬิกาข้อมือ คุณคิดว่าจะใช้เวลาเลือกซื้อของชิ้นใดนานที่สุด
ก. รองเท้า
ข. เสื้อผ้า
ค. หนังสือ
ง. นาฬิกาข้อมือ

7. ผ้าเช็ดหน้าที่คุณพกติดตัวมีลวดลายแบบไหน
ก. ผ้าเช็ดหน้าสีสดใส
ข. ผ้าเช็ดหน้าสีอ่อน
ค. ผ้าเช็ดหน้าลายดอกไม้หรือลายจุด
ง. ผ้าเช็ดหน้าลายสก็อต หรือ ลายเส้น

8. วันนึงคุณไปช้อปปิ้งย่านการค้า คุณถูกใจเสื้อตัวหนึ่งจึงลองเอามาสวม เห็นว่าสวยและใส่ได้พอดีเลยตัดสินใจซื้อ เมื่อกลับมาถึงบ้านคุณลองเอามาสวมใส่อีกครั้งพบว่าเสื้อคับนิดหน่อย และสีไม่สวยเหมือนตอนที่เห็นในร้าน คุณจะทำอย่างไร?
ก. เอาเสื้อกลับไปเปลี่ยนที่ร้าน
ข. หาวิธีดัดแปลงเสื้อหรือเก็บเอาไว้ใส่เล่น
ค. คิดว่า ช่างมันไหนๆ ก็ซื้อมาแล้ว หรืออาจจะเอาไปให้คนอื่น 

รู้จักตัวเอง_2

เฉลยจ้ะ…

1. สิ่งที่คุณเห็นด้านล่างนั้น สื่อถึง… ปัญหาในชีวิตที่คุณอยากหนีไปให้พ้น
ก. อาคารบ้านเรือน สื่อถึง… ปัญหาที่เกิดจากที่ทำงาน การเรียน หรือ ความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนร่วมงาน
ข. ทะเล สื่อถึง… ปัญหาเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดจาตัวคุณเอง
ค. ป่าไม้ สื่อถึง… ปัญหาในครอบครัว หรือเรื่องราวความรักของคุณ
ง. ทุ่งหญ้า สื่อถึง… ปัญหาที่เกิดจากเพื่อนหรือความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้าง

2. ข้อนี้ สื่อถึง… ว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตหรือยัง
ถ้าคุณมองไม่เห็นดวงจันทร์ สื่อถึง… คุณยังไม่ได้คิดถึงเป้าหมายในชีวิตว่าจะเป็นอย่างไร หรือยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่นั่นใช่หรือไม่
ถ้าคุณมองเห็นดวงจันทร์ สื่อถึง… คุณมีเป้าหมายในชีวิตแล้ว รูปแบบของดวงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ของรูปแบบของเป้าหมายในชีวิตของคุณ โดยถ้า
ก. พระจันทร์เต็มดวง สื่อถึง… คุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน และมั่นใจว่าแผนการต่างๆ ที่วางไว้สามารถช่วยคุณให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ข. พระจันทร์ครึ่งดวง สื่อถึง… คุณยังไม่ยึดมั่นกับเป้าหมายที่คิดไว้มากนัก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ หรือคุณยังไม่แน่ใจว่าแผนการที่คุณคิดไว้จะประสบความสำเร็จหรือไม่
ค. พระจันทร์เสี้ยว สื่อถึง… คุณเริ่มจะมองเห็นเป้าหมายในชีวิตแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะใช่หรือไม่ ยังต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกอีกสักระยะหนึ่ง จึงจะพิจารณาได้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของคุณคืออะไร

3. สิ่งที่คุณให้ความสำคัญอันดับแรก เมื่อคุณคิดว่าจะตกแต่งสวนหน้าบ้าน สื่อถึง… บุคคลแรกที่คุณจะนึกเมื่อประสบความสำเร็จในชีวิต
ก. ต้นไม้ที่ให้ความร่มเงา สื่อถึง… พ่อ-แม่ หรือผู้ใหญ่ที่คุณให้ความนับถือ
ข. บ่อน้ำ สื่อถึง… ตัวคุณเอง
ค. ดอกไม้สีสรรต่างๆ สื่อถึง… คนรัก
ง. ลานหญ้า สื่อถึง… เพื่อนๆ

4. สิ่งที่คุณให้ความสำคัญกับสวนหลังบ้านนั้น สื่อถึง… คนที่คุณอยากจะระบายความรู้สึก เมื่อคุณรู้สึกผิดหวังกับชีวิต หรือสิ่งที่คุณทำผิดพลาดลงไป
ก. ต้นไม้ที่ให้ความร่มเงา สื่อถึง… พ่อ-แม่ หรือผู้ใหญ่ที่คุณให้ความนับถือ
ข. บ่อน้ำ สื่อถึง… ตัวคุณเอง หรือคุณอยากอยู่คนเดียวตามลำพัง
ค. ดอกไม้สีสรรต่างๆ สื่อถึง… คนรัก
ง. สัตว์เลี้ยง สื่อถึง… เพื่อนๆ

5. วิวที่คุณอยากเห็นจากห้องนอน สื่อถึง… อาชีพที่คุณอยากจะทำในอนาคต
ก. เห็นท้องฟ้า สื่อถึง… อาชีพที่มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง หรือาชีพอะไรก็ได้ที่ใช้ความสามารถพิเศษในตัวคุณ
ข. เห็นทะเล สื่อถึง… อาชีพที่ต้องใช้อารมณ์ จินตนาการ และความสร้างสรรค์งานของคุณ
ค. เห็นต้นไม้หรือสวนสาธารณะ สื่อถึง… คุณอยากทำธุรกิจในครัวเรือน มีผู้ร่วมงานหรือหุ้นส่วนเป็นบุคคลในครอบครัว
ง. เห็นอาคารบ้านเรือน สื่อถึง… คุณอยากมีอาชีพที่ทำงานร่วมกับคนหมู่มาก หรือทำงานเพื่อสังคม

6. ของที่คุณใช้เวลาเลือกซื้อนานที่สุด สื่อถึง… สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงได้ยากที่สุด ซึ่งคุณอาจจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นจะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น
ก. รองเท้า สื่อถึง… นิสัย หรือพฤติกรรมบางอย่างในตัวคุณ
ข. เสื้อผ้า สื่อถึง… คนรัก หรือความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด
ค. หนังสือ สื่อถึง… ความคิดของคุณเอง
ง. นาฬิกาข้อมือ สื่อถึง… ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้ให้ตัวเอง

7. ลักษณะผ้าเช็ดหน้าที่คุณพกติดตัว สื่อถึง… เรื่องราวในชีวิตที่ทำให้คุณเสียน้ำตา
ก. ผ้าเช็ดหน้าสีสดใส สื่อถึง… เรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนๆ ของคุณ บางครั้งเพื่อนๆ อาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณคิดหรือทำลงไป จึงทำให้คุณเสียน้ำตากับคำพูดของเพื่อนๆ
ข. ผ้าเช็ดหน้าสีอ่อน สื่อถึง… คุณเป็นคนขี้เหงา เวลาต้องอยู่คนเดียว โดยไม่มีคนรัก เพื่อน หรือญาติพี่น้อง จะทำให้รู้สึกว้าเหว่ จนบางครั้งแอบเสียน้ำตาโดยลำพัง
ค. ผ้าเช็ดหน้าลายดอกไม้ หรือลายจุด สื่อถึง… คุณมักเสียน้ำตากับเรื่องความรัก เช่นไม่ประสบความสำเร็จในความรัก หรือสิ่งที่คุณคาดหวังบางอย่างในความรัก แต่มันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดไว้
ง. ผ้าเช็ดหน้าลายสก็อต หรือลายเส้น สื่อถึง… การเรียน หรือการงานที่คุณมักตั้งความหวังไว้ เมื่อไม่ได้อย่างที่หวัง คุณจึงมักเสียน้ำตากับสิ่งที่เกิดขึ้น

8. สิ่งที่คุณทำเมื่อพบว่าเสื้อที่ซื้อมามีปัญหา สื่อถึง… สิ่งที่คุณจะทำเมื่อพบว่า คนที่รักที่คุณคบมาได้ระยะหนึ่งนั้น คุณกับเขาเข้ากันไม่ได้
ก. เอาเสื้อกลับไปเปลี่ยนที่ร้าน สื่อถึง… คุณจะไม่ฝืนทนคบอีกต่อไป และหาวิธีที่จะแยกทางกัน
ข. หาวิธีดัดแปลงเสื้อ สื่อถึง… คุณยังคบกับคนรักต่อไป และหาวิธีที่จะแยกทางกัน
ค. คิดว่าช่างมันไหนๆ ก็ซื้อมาแล้ว หรือจะเอาไปให้คนอื่น สื่อถึง… คุณยังคบกันต่อไปเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพบคนที่ถูกใจมากกว่า คุณก็พร้อมจะจากกันด้วยดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: