ปีชง 2554 ปีชง ปี 2554 และวิธีแก้ชง ปรับดวงชง เสริมดวงชะตา

rabbit

ปี พ.ศ. 2554 หรือปี 2011 นี้เป็นปีเถาะ (กระต่ายทองคำ:ซิ้งเบ้า)
     การไหว้องค์ไท้ส่วย หรือไท้ส่วยเอี๊ยเป๋าส่วยกุงเผ่งอัง ในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ (ตรุษจีน) ของทุกๆ ปี หรือที่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนรู้จักกันดีในนามของ “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” นี้เป็นเทพผู้ทรงสิทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี อีกทั้งเป็นเคล็ดลับวิชาของซินแสจีนโบราณที่ยึดหลักการคำนวณ และผูกดวงจีนตาม หลักของโป๊ยหยี่ซี้เถียวมาจากการคำนวณหาราศีบนเทียงถัง 10 ตัว มาผสมกับราศีล่าง (ตี่กี่) หรือ 12 นักษัตร ซึ่งไล่เรียงจับคู่กันได้ 60 คู่ เรียกว่า “หลักจับก๊ะจื้อ” โดยในรอบ 60 ปี จึงจะเวียนมาบรรจบครบรอบกัน 1 ครั้ง
     ในรอบ 60 ปีนี้ จะมีเทพเจ้าไท้ส่วยประจำอยู่ในแต่ละปี ซึ่งจะมีชื่อเรียกขานต่างๆ กัน รวมกันได้ทั้งสิ้น 60 องค์ ทำหน้าที่รักษา และคุ้มครองดวงปี หรือที่เรียกว่า “เฝ้าปี” อยู่ ซึ่งจะถือว่าแต่ละองค์จะมีอำนาจให้คุณดลบันดาลความสุข โชคเคราะห์ทุกข์ภัย หรือให้โทษแก่ผู้ใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของท่าน โดยเฉพาะผู้ที่มีเคราะห์ หรือดวงชะตาอ่อน ทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นสมหวัง ท่านก็จะช่วยปัดเป่าเคราะห์ภัยบังเกิดแต่ความเป็นสิริมงคลมาสู่ตัวท่านและ ครอบครัว สำหรับปีเถาะ พ.ศ. 2554 นี้ องค์ไท้ส่วยที่ลงมาสถิตเฝ้าปีมีพระนามว่า “ห่วมเล้งไต่เจียงกุง
     เหตุที่ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพบูชากราบไหว้ เพราะมีความเชื่อว่าเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยจะบันดาลความสุขความทุกข์ให้เกิดแก่ ใครนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเมตตาของท่าน หากใครมีเกณฑ์ชะตาที่ดีอยู่แล้วจะได้ดียิ่งขึ้น หากใครมีดวงชะตาที่ไม่ดีทำอะไรก็มีปัญหาติดขัด ก็อธิฐานขอพรจากท่านให้ช่วยปัดเป่าทุกข์ภัยให้ ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีผู้คนไปกราบไหว้บูชาขอพร ให้อยู่เย็นเป็นสุขมีดวงชะตาที่ดีตลอดทั้งปี ชาวจีน และชาวไทยเชื้อสายจีนจึงมีประเพณีในการไหว้ฝากดวงเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย โดยเฉพาะ “ท่านที่เกิดปีชงกับองค์ไท้ส่วย” โดยท่านสามารถเดินทางไปไหว้สะเดาะเคราะห์ด้วยตนเองต่อเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยได้ที่ วัดเล่งเน่ยยี่ ทั้ง 2 แห่งคือ ถนนเจริญกรุง และบางบัวทอง หรือวัดจีนใกล้บ้านคุณ

     ท่านที่มีปีเกิดที่ชงกับปีนี้ และควรไปไหว้ “องค์ไท้ส่วย” คือ ท่านที่เกิดปี ดังต่อไปนี้
          1.ปีระกา (ไก่) ชง (ปะทะ) โดยตรงกับเทพเจ้า “ไท้ส่วยเอี๊ย” และเป็นอริกับปีเถาะโดยตรง
          2.ปีเถาะ (กระต่าย) ทับ ไท้ส่วย
          3.ปีมะเมีย (ม้า)
ปีร่วมชง และยัง “ผั่ว (แตกแยก) กับปีเถาะด้วย
          4.ปีชวด (หนู) ปีร่วมชง และยัง “เฮ้ง (เบียดเบียน) กับปีเถาะด้วย

    และท่านที่ห้ามไปเป็นเจ้าภาพ หรือเข้าร่วมพิธีทั้งงานมงคล (แต่งงาน) และอัปมงคล(งานศพ รวมถึงการเยี่ยมไข้คนป่วยด้วย) แต่ถ้าหากไม่สามารถเลี่ยงได้ก็ขอให้ละเว้นการไปดูศพเวลาฝังศพ (เผาศพ) หรือแม้แต่การส่งศพ และควรติดกิ่งทับทิมไปด้วย พร้อมทั้งเตรียมน้ำใส่กิ่งทับทิมไว้ด้วยสำหรับล้างหน้าก่อนที่จะเข้าบ้าน เมื่อกลับถึงบ้านหลังจากไปร่วมงานกลับมาแล้ว เพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆ จะปะทะให้เจ็บป่วยได้คือ ท่านที่เกิดในปีนักษัตร ในรอบปีต่อไปนี้
          1.ปีระกา ท่านที่เกิด ปี 2488 (อายุ 66 ปี) ปี 2512 (อายุ 42 ปี) ปี 2548 (อายุ 6 ปี)
          2.ปีเถาะ ท่านที่เกิด ปี 2470 (อายุ 84 ปี) ปี 2530 (อายุ 24 ปี)
          3.ปีมะเมีย ท่านที่เกิด ปี 2461 (อายุ 93ปี) ปี 2521 (อายุ 33 ปี)
          4.ปีชวด ท่านที่เกิด ปี 2479 (อายุ 75 ปี) ปี 2503 (อายุ 51 ปี) ปี 2539 (อายุ 15 ปี)
     เพราะทั้ง 10 ปีนี้เป็น “ไท้ส่วยเฮี้ยบจี่จู้” แปลว่า “ไท้ส่วยตรงเจ้าพิธี” นอกจากจะนำพาสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมาให้แล้ว ยังถือเป็น การหมิ่น และลบหลู่ต่อองค์ไท้ส่วยอีกด้วย
    
ถ้าหากท่านมีความจำเป็นต้องไปร่วมงานอัปมงคลต่างๆ (รวมถึงการเยี่ยมไข้คนป่วยด้วย) วันที่ท่านควรหลีกเลี่ยงการไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวในปี 2554 มี 36วัน ดังนี้
          15 มค. 24 มค. 27 มค. 16 กพ. 28 กพ. 1 มีค. 16 มีค. 25 มีค. 28 มีค. 17 เมย. 29 เมย. 30 เมย. 15 พค. 24 พค. 27 พค. 26 มิย. 28 มิย. 29 มิย. 14 กค. 23 กค. 26 กค. 15 สค. 27 สค. 28 สค. 12 กย. 21 กย. 24 กย. 14 ตค. 26 ตค. 27 ตค. 11 พย. 20 พย. 23 พย. 13 ธค. 25 ธค. 26 ธค. (หากหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงเพื่อความเป็นมงคลแก่ตัวท่าน)
     โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2554 นี้ บ้านที่หน้าบ้าน หรือโต๊ะทำงาน หรือหัวเตียงหันไปทางทิศตะวันออก (ทิศอัปมงคล ดาว 5) ควรหาทางป้องกันแก้ไขโดยการจัดตั้งวัตถุมงคลเสริมทิศ “บุ้งกี๋โกยเงินทองวัตถุมงคลเสริมทิศตะวันออก (ทิศอัปมงคล) ปี 2554 “บุ้งกี๋โกยเงินทอง” หรือทิศตะวันตก (ทิศอัปมงคล ดาว9) ควรหาทางป้องกันแก้ไข โดยการจัดตั้งวัตถุมงคลเสริมทิศ “น้ำเต้าในพระหัตถ์วัตถุมงคลเสริมทิศตะวันตก (ทิศอัปมงคล) ปี 2554 “น้ำเต้าในพระหัตถ์” และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศอัปมงคล ดาว4) ควรหาทางป้องกันแก้ไข โดยการจัดตั้งวัตถุมงคลเสริมทิศ “งูหงส์ เสริมอำนาจ ลาภบารมีวัตถุมงคลเสริมทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศอัปมงคล) ปี 2554 “งูหงส์เสริมอำนาจบารมี” เพื่อเป็นการแก้ไขทิศทางฮวงจุ้ยที่ไม่ดีให้ดีขึ้น ช่วยคุ้มครองปัดเป่าความทุกข์ บันดาลความสุขมาสู่ตัวท่าน และครอบครัวไปตลอดทั้งปี (สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทความ “ทิศดี (มงคล) ทิศร้าย (อัปมงคล) ปี2554 และวิธีเสริมแก้” ผ่านทาง website ของทางร้าน)
     วิธีบูชาเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จุดธูป 9 ดอก ไหว้พระประธานในวัดก่อน (ปักธูปกระถางละ 3 ดอก) จากนั้นจึงไปไหว้เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย จุดธูป 3 ดอก
วิงวอนขอพรท่าน ให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองจากภยันอันตรายต่างๆ ที่ท่านอาจประสบพบเจอในปีนี้ จากหนักให้กลายเป็นเบา จากเบาก็ให้มลายสูญสิ้นไป ซึ่งทางวัดเล่งเน่ยยี่จะมีพิธีสวดมนต์เสริมสิริมงคล หรือพิธีนำซิ้งเต๋าเก็ง เพื่อให้ท่านและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขหมดทุกข์หมดเคราะห์ไปตลอดทั้งปี
     เครื่องบูชาเทพเจ้าไท้ส่วย มีดังนี้ (ถ้าไปทำพิธีที่วัดเล่งเน่ยยี่ ทางวัดมีจัดบริการไว้ให้แล้วเป็นชุด:ให้เข้าไปซื้อในวัดถึงจะเป็นของวัดแท้จริง)
               1. ธูป 3 ดอก ต่อ 1 ท่าน               2. เทียนแดง 1 คู่
               3. หงิ่งเตี๋ย 12 คู่                          4. ตั่วกิม 12 แผ่น (กระดาษทอง)
               5. ทุกหลั่งจี๊ 12 แผ่น                    6. เป๋าอุ่งจี๊ 12 แผ่น
               7. เผ่งอังจี๊ 12 แผ่น                      8. กระดาษแดง (อั่งเถียบ) 1 แผ่น
               9. ขนมจันอับ (จับกิ้มทึ้ง) 1 จาน อันประกอบด้วย…. – ถั่วเคลือบน้ำตาลสีขาว – ถั่วเคลือบน้ำตาลสีชมพู – ฟักเชื่อม – ถั่วตัด – ข้าวพอง
             10. ส้ม 4 ผล 1 จาน
     ขั้นตอน:-
               1. นำกระดาษแดงที่เขียน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด (และเวลาตกฟาก) วางลงบนกระดาษไหว้ ใช้หนังสติ๊ก หรือเชือกแดงมัดไว้
               2. จัดส้ม 4 ผล และขนมจันอับใส่จานจัดวางต่อหน้าองค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย
               3. จุดเทียนแดงปักไว้ข้างๆ กระถาง จากนั้นจุดธูป 3 ดอก อธิษฐาน…..
                  
คำอธิษฐานขอพรไหว้เทพเจ้าไท้ส่วย
                   วันนี้ตรงกับวันที่…เดือน…..พ.ศ. … ข้าพเจ้าชื่อ….นามสกุล…..วันเดือนปีเกิด….ที่อยู่…ขออัญเชิญเทพเจ้า“ห่วมเล้งไต่เจียงกุง” โปรด เสด็จมารับ
เครื่องสักการบูชาทั้งหลาย เมื่อรับแล้วโปรดประทานพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่สรรพสิริมงคล มีความสุขความเจริญก้าวหน้าอุดมด้วยโชคลาภ ทำมาค้าขึ้น เงินทองไหลมาเทมา ปราศจากทุกข์โศกโรคภัย สิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้แผ้วพาน ขอให้สมความปรารถนาด้วยมงคลทั้งปวงเทอญ
               4. ถ้าเป็นของตนเองให้หยิบชุดสะเดาะเคราะห์ที่เตรียมไว้ตามข้อ 1 ปัดตั้งแต่ศรีษะลงมาจนสุดแขน 12 ครั้ง (หมายเหตุ ถ้าท่านไปไหว้แทนบุคคลอื่น ก็ไม้ต้องทำพิธีปัดตัว แต่ให้กระทำโดยปัดเสื้อของบุคคลนั้นแทน) ขณะปัดตัวให้กล่าวว่า“บังเกิดแต่สิ่งรุ่งเรืองก้าวหน้า สิ่งอัปมงคลให้ปัดเป่าหายไป”
               5. นำชุดสะเดาะเคราห์วางลงในกล่องรับฝากที่ทางวัดจัดไว้ให้ ก็เป็นอันเสร็จพิธี ของเซ่นไหว้ต่างๆ ถวายให้วัดไม่ต้องนำกลับบ้าน(ของไหว้ที่
รับประทานได้ ไม่ต้องเก็บกลับบ้านให้วางไว้ที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล)

หมายเหตุ ท่านสามารถไปทำพิธีได้ทุกวันที่ท่านสะดวก (ควรเป็นช่วงเวลาเช้าๆ ก่อนเที่ยง) และ
          -ผู้หญิงขณะมีประจำเดือนไม่ควรทำพิธีสะเดาะเคราะห์ ให้งดเว้นไปก่อน
          -เจ้าชะตาปีเถาะ และเจ้าชะตาปีระกา ขณะนำชุดกระดาษไหว้มาปัดตัว ต้องให้ผู้มีอาวุโสกว่าเราปัดให้เท่านั้น

     ช่วงปีใหม่ และตรุษจีน ปี2554 ควรหาโอกาสไปไหว้เทพเจ้าต่างๆ ตามแต่ที่จะเสริมปีนักษัตรตนเอง (รายละเอียดมีกล่าวไว้ตามปีนักษัตรแต่ละปี และมีสรุปไว้อีกครั้งตอนท้ายบทความ)
     และหาวัตถุมงคลหรือเครื่องรางที่เป็นสิริมงคลมาเสริมดวงชะตาโดยตั้งไว้ที่ บ้าน(ที่ทำงาน) หรือติดตัว เพื่อเป็นการแก้ชง ปรับดวงชง หรือเสริม
ดวงชะตา โดยเฉพาะปีนักษัตรที่ชงทั้ง 4 ปี (สามารถอ่านต่อได้โดย คลิกที่นี่)

ที่มา: http://www.turtlebiz.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539160223&Ntype=1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: